هزینه ثبت نام شرکت کنندگان با ارائه مقاله (حداکثر دو مقاله) :

·         دانشجویان دکتری عمومی 340 هزار تومان (ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامی است)

·         اساتید،هیئت علمی  400 هزارتومان

·         آزاد 450 هزارتومان

·         هزینه ثبت نام برای مقاله دوم 120 هزارتومان

 

 

توضیح 1: هزینه مقالات در صورت پذیرش مقاله وبعد از اعلام نتایج داوری اخذ خواهد شد در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست.

توضیح 2: حق ثبت نام شامل هزینه: پکیج کنگره، دو روز شرکت در سخنرانی ها و ورک شاپ ها ، نهار (2 وعده) ، پذیرایی بین جلسات (4 وعده) و دریافت مجموعه مقالات کنگره و گواهی حضور و ارائه مقالات در کنگره می باشد.

 

 

هزینه ثبت نام شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله :

·         دانشجویان دکتری عمومی 300 هزار تومان (ارایه اسکن کارت دانشجویی معتبروتاریخ دار الزامی است)

·         اساتید،هیئت علمی  350 هزارتومان

·         آزاد 400 هزارتومان

 

 

توضیح 3: حق ثبت نام شامل هزینه : پکیج کنگره ، دو روز شرکت در سخنرانی ها و ورک شاپ ها ، نهار(2 وعده) ، پذیرایی بین جلسات (4 وعده) و گواهی حضور در کنگره می باشد.

 

 توجه :

هر روز حضور در کنگره  دارای 5 امتیازبازآموزی و ارائه مقاله (حداکثر دو مقاله) در صورت حضور نیز دارای 5 امتیاز بازآموزی (حداکثر 10 امتیاز) برای اعضای سازمان نظام دامپزشکی در مقطع دکتری و بالاتر می باشد.