هزینه اجاره غرفه

هزینه اجاره هر متر مربع

6,500,000 ریال

 

 

امکانات نمايشگاه (به ازاي هر 12 متر مربع غرفه):

·         1 عدد ميز

·         2 عدد صندلي    

·         روشنايي (3 عدد لامپ 100 وات)

·         يک عدد پريز برق

·         درج نام شرکت در کتاب ويژه نمايشگاه

·         درج نام شرکت بر کتيبه سر در غرفه

·         حضور یک نفر به صورت رایگان در کنگره