تاریخ های مهم :

مهلت ارسال مقالات :  31  مرداد  ماه 1399

اعلام نتایج داوری : حداکثر ده روز پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام مقالات : 9  شهریور  ماه 1399

اعلام برنامه سخنرانی های کنگره : 18 شهریور ماه 1399

زمان برگزاری گنگره  و نمایشگاه : 9 و 10 مهر ماه 1399